Реєстрація

Ім'я повинне містити щонайменше 2 символи
Прізвище повинне містити щонайменше 2 символи
Пароль повинне містити щонайменше 6 символи
Паролі не співпадають